Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Regulator 10A

VIDEO : UŠTEDA U VAŠEM DOMU


Solarni regulatori
 
Solarni regulatori prenose energiju proizvedenu u solarnim modulima na istosmjerne sabirnice s kojih
se puni baterija i napajaju istosmjerna trošila. Prema gubicima energije pri tom prijenosu, solarni se
regulatori mogu podijeliti u dvije skupine:

a) Regulatori koji ne mogu puniti bateriju i napajati trošila strujom koja je veća od struje solarnih modula
Gotovo svi regulatori danas prisutni na tržištu spadaju u ovu skupinu. Solarni moduli u sustavu s
ovim regulatorima nikada ne rade s najvećom mogućom snagom, jer regulator prisilno snižava
napon modula na iznos napona baterije. Energija koja ostaje neiskorištena je to veća što je baterija
praznija (jer je tada razlika između napona pri kojem moduli najviše proizvode i baterijskog napona
postaje sve veća). Upravo kada je energija najpotrebnija, nastaju najveći gubici energije koji mogu
iznositi i preko 30%, od ukupne energije koju solarni moduli mogu proizvesti .


ŠIFRA REGUL10A
CIJENA 33,00 kn
 
Kol